ArchiwumListopad 2014

Program na kadencję 2014-2018

P

– przebudowa ulic Kopernika, Sportowa i Jagiellończyka, – stopniowa modernizacja sieci wodociągowej dla uzyskania lepszych efektów w zakresie dostawy wody, – modernizacja oczyszczalni ścieków, – „przywrócenie” miastu „Zamczyska” i stopniowe porządkowanie terenów nadrzecznych, – wyposażenie Klubu Rolnika przy ul. Binduga pod kątem przyszłej pracy z młodzieżą, –...

Ważniejsze inwestycje z lat 2011-2014

W

Pozwólcie Państwo, że wymienię najważniejsze inwestycje z ostatnich czterech lat, których inwestorem było miasto Brańsk: 1. Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta Brańsk 2. Dokończenie przebudowy ul. Ogrodowej 3. Remont chodnika i nawierzchni ul. Kościuszki 4. Budowa ul. Polnej 5. Zagospodarowanie terenu przy Klubie Rolnika na Bindudze, odwodnienie Klubu 6. Przebudowa i rewaloryzacja Parku...

Czesław Sokołowski

Czesław Sokołowski

Burmistrz miasta Brańsk w latach 2010-2018. Wykształcenie wyższe magisterskie , z zawodu nauczyciel, z zamiłowania wędkarz. Absolwent Szkoły Oficerów Rezerwy w stopniu porucznika rezerwy. 35 lat związany z oświatą, były wicedyrektor szkoły, zastępca inspektora oświaty i inspektor oświaty. Rodowity brańszczanin, od 35 lat zawodowo związany z Brańskiem i mieszkający w nim. Jak mało kto zna swoje miasto i jego potrzeby.

Najnowsze wpisy

Archiwa