Omówienie programu wyborczego 2018-2023

O

Szanowni Państwo,

analizowałem wykonanie swego planu wyborczego na lata 2014-2018, a teraz chcę skomentować zamierzenia na nową kadencję 2018 – 2023. Chciałbym zwrócić uwagę Państwa, że mój nowy program, w wielu punktach jest kontynuacją poprzedniego, wynika to z przemyślanej, inwestycyjnej konsekwencji. Programy wyborcze, które nie uwzględniają realizowanych aktualnie inwestycji, narażają budżet miasta na straty i są oderwane od rzeczywistości. Jest w nim więcej punktów niż w poprzednim, a kilka z nich wyraźnie związanych jest z rzeką, jej brzegami, alejkami wzdłuż rzeki, dojściem i dojazdem do Nurca oraz związanych z “Zamczyskiem” . Realizacja tych punktów to nie obietnice bez pokrycia, to inwestycje realnie wynikające z możliwości finansowych budżetu Brańska i oparte na pozyskanych zewnętrznych środkach finansowych – środkach unijnych. Niektóre inwestycje narzuca życie, codzienna konieczność lub nadarzająca się okazja.

1. Kontynuacja i zakończenie budowy zbiornika wodnego w Brańsku (zabezpieczono środki finansowe w wysokości ok. 14,2 mln zł, w ramach pełnego dofinansowania ze środków NFOŚiGW).
2. Uporządkowanie rzeki Nurzec od Przedmieścia do Bindugi włącznie (zabezpieczono środki finansowe w ramach pełnego dofinansowania z budżetu Państwa, w kwocie wymienionej w pozycji 1 ).
3. Odnowienie i przedłużenie alejek nad rzeką Nurzec od mostu do zbiornika wodnego.
4. Wykonanie zejścia do rzeki Nurzec koło Posterunku Policji (ciąg pieszy, droga, parking, oświetlenie, ławki, utwardzone miejsce na scenę). Pozyskano środki finansowe z Unii Europejskiej w wysokości 85% wartości inwestycji (ok. 350 tys. zł).

Widzicie Państwo, że pierwszy punkt mego programu wyborczego dotyczy kontynuacji i zakończenia budowy zbiornika wodnego w Brańsku, a to jest bezpośrednio związane z kolejnymi trzema punktami. Są one przykładem racjonalnej i ekonomicznej konsekwencji planowania inwestycji związanych z rzeką, jej brzegami, alejkami wzdłuż rzeki i “Zamczyskiem”

5. Zakup sceny na potrzeby imprez miejskich i zespołu “Skowronki” (2019). Wniosek o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej oczekuje na rozpatrzenie.

Myślę, że konieczność zakupu nowej sceny na potrzeby Miejskiego Ośrodka Kultury i organizowane przez niego, wspólnie z Miastem imprezy i uroczystości o charakterze państwowym czy lokalnym, nie podlega dyskusji. Złożony wniosek o środki unijne przeszedł pozytywnie weryfikację przez Lokalną Grupę Działania (LGD), czekamy na rozpatrzenie przez Komisję Europejską przy Urzędzie Marszałkowski w Białymstoku.

6. Zwiększenie liczby nowych miejsc w Przedszkolu od września 2019 r. (podjęto już działania ).

Starania o zwiększenie liczby miejsc w przedszkolu podjęto dużo wcześniej, zostały one zastopowane przez zmianę obowiązku szkolnego dotyczącego sześciolatków. Od września 2019r. zostaną one “przeniesione” do szkoły, co będzie korzystne i dla nich, i dla przedszkola, i dla szkoły. Szkoła zyska środki finansowe, rodzice zaś zyskają pewność, że wszystkie dzieci będą przyjęte do przedszkola.

7. Zagospodarowanie terenu przy zbiorniku wodnym oraz “Zamczyska” (w uzgodnieniu z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków”).

Punkt dotyczący zagospodarowania terenu przy zbiorniku wodnym oraz “Zamczyska”, wynika z Koncepcji Budowy Zbiornika i planów inwestycyjnych dotyczących zbiornika, rzeki, nabrzeży, o czym już pisałem. Trzeba to traktować jako nieodłączną całość – pakiet inwestycyjny.

8. Budowa ulic: Jagiellończyka (2019), Ks. Ściegiennego (2020). Naprawa ulic Boćkowskiej (2020-2021) i Słowackiego (2021-2022).

Inwestycje związane z budową wymienionych w programie ulic są niezbędne, a ich realizacja w nowej kadencji jest realna i czasowo, i finansowo.

9. Poprawa usprzętowienia miejskiej “gospodarki komunalnej” i modernizacja taboru.

Modernizacja sprzętu i pojazdów (gospodarki komunalnej) jest nadal niezbędna. Zamiana np 45-letniego ciągnika na nowy jest konieczna, tak jak zakup nowego sprzętu do odśnieżania. Wkrótce rozpocznie się procedura zapytań ofertowych z naszej strony i ofert od producentów i … zakup.

10. Uzbrojenie nowych terenów pod budowę jednorodzinną (2020-2022).

Potrzeba wyjścia naprzeciw tym, którzy potrzebują działek pod budowę, obliguje miasto do przygotowania ofert sprzedaży działek budowlanych.

11. Zmiana planu zagospodarowania przestrzennego (2020-2021).

Ostatni plan zagospodarowania przestrzennego to 2016r, powoli pojawia się konieczność opracowania nowego – lata 2020 – 2021 to lata umowne, w razie potrzeby może nastąpić to wcześniej.

12. Wyposażenie klubu rolnika przy ul. Binduga i placu zabaw (2018-2019).

Jeszcze w tym roku planujemy zakup nowych krzeseł i stolików do Klubu Rolnika, lub nastąpi to na przełomie roku, na pewno jednak jeszcze w październiku zostanie zamontowany nowy zestaw do zabaw dla dzieci na placu przy klubie.

13. Uporządkowanie targowiska miejskiego (2019-2020).

Zakres prac związanych z uporządkowaniem targowicy, względnie z jej modernizacją, będzie zależał od konsultacji społecznych.

14. Zwiększenie ilości ławek i koszy na śmieci (2019).

Zwiększenie ilości ławek i koszy na śmieci na terenie miasta to odpowiedź na apel mieszkańców.

15. Etapowe odnawianie sieci wodociągowej.

Etapowe odnawianie sieci wodociągowej to efekt upływu czasu i jej zużycia.

16. Zorganizowanie obchodów 100-lecia OSP w Brańsku.

Obchody 100 – lecia OSP w Brańsku to wydarzenie ważne nie tylko dla naszych strażaków – ochotników, dlatego trzeba je przygotować starannie i z odpowiednią oprawą.

17. Poszerzenie oferty elektronicznych usług świadczonych przez Urząd – pozyskanie środków unijnych na nowy sprzęt w wysokości ok. 100 tys. zł.

Zamierzamy poszerzyć ofertę elektronicznych usług, świadczonych przez Urząd, ułatwi nam to pozyskanie środków unijnych na nowy sprzęt wysokości 100 tys zł.

18. Urządzenie parkingu przy cmentarzu (w uzgodnieniu z Parafią).
19. Poprawa nawierzchni dróg polnych (około 3km).
20. Remont “Starego Przedszkola” i budynków komunalnych.

Zamierzamy kontynuować remonty dróg polnych, budynków komunalnych. Dodatkowo zamierzamy wyremontować Stare Przedszkole i w uzgodnieniu z Parafią zamierzamy wybudować parking przy cmentarzu.

Szanowni Państwo, program wyborczy i jego realizacja to nie koncert życzeń, w którym wzięte z kosmosu obietnice po pierwsze są niepotrzebne, po drugie wymagają na ich realizację budżetu nie Brańska ale np Białegostoku, po trzecie zadłużą nasze miasto czyli nas wszystkich. Mój program jest wyważony, realny finansowo i przede wszystkim wynikający z potrzeb miasta i jego mieszkańców. Wiem, że życie go zweryfikuje, być może narzuci inne, niespodziewane zadania, być może podsunie inne okazje, które uda się wykorzystać – tak jest w każdej kadencji. Realizacja moich poprzednich programów wyborczych wykazała, że są one wiarygodne, a Brańsk w ciągu ostatnich ośmiu lat zmienił się na lepsze.

Chcę powiedzieć, że nie ma łatwych kadencji, ale przyszłe lata będą szczególnie trudne ze względu na planowane inwestycje, tym bardziej, że wiele z nich będzie wymagać natychmiastowej realizacji. To nie jest dobry czas na zmiany personalne, ale o tym zdecydujecie Państwo, ja wierzę, że rozsądnie i bez ryzyka.

komentarzy

 • Plan rzeczowy, konkretny. Bez obietnic wziętych z „z kosmosu”. Bardzo ważne jest przedszkole, można by pomyśleć o żłóbku.
  Trzymam kciuki!

  • Dziękuję:) Przedszkole jest bardzo ważne. Dlatego jak pisałem w pkt. 6, w wyniku podjętych przez nas działań, problem ograniczonych miejsc w przedszkolu w następnym roku już nie wystąpi.
   Sześciolatki zostaną przeniesione do szkoły, tym samym szkoła będzie mieć, większe subwencje (dopłaty ze strony państwa) a przedszkole zyska miejsce dla, wszystkich przyjmowanych dzieci.
   Jeśli chodzi o żłobki, ostatnio w Polsce tworzy się sprzyjający klimat, również jeśli chodzi o dotacje na ten cel, co warto wykorzystać. Jestem zdecydowanie zainteresowany kwestią żłobka w Brańsku, traktując to jako punkt dodatkowy,
   ale niezwykle ważny w moim programie.

 • Konkretnie, nawet z podanymi latami, w taki program można uwierzyć ale Panu jest łatwiej bo jest na stanowisku, pozdrawiam.

  • Drogi mieszkańcu 🙂
   To prawda, mam ośmioletnie doświadczenie, uważam je za duży atut. Znam potrzeby Brańska, wiem co powinno zostać zrobione i wiem, na co możemy sobie pozwolić bez bezsensownego zadłużania miasta, po prostu.
   Czy jest mi łatwiej? Na pewno tak, bo bieżące problemy, potrzeby naszego miasta to moja codzienność, nie jest to jednak wiedza niedostępna dla osób z zewnątrz.
   Wystarczy zainteresować się sesjami Rady Miasta, które są dostępne dla wszystkich, poruszane są na nich wszystkie kwestie dotyczące naszego miasta.
   Dobry program musi być nie „pod publikę”, lecz pod potrzeby miasta i przede wszystkim musi być REALNY.
   To cechowało także moje programy z poprzednich kadencji. Pozdrawiam.
   http://bransk.net/omowienie-programu-z-kadencji-2014-2018/

 • Szanowny Panie burmistrzu, Pański plan na następna kadencję jest bardzo obiecujący, jednak według mnie to za mało, oczywiście miasto musi się rozwijać, rozbudowywać, aczkolwiek brakuje mi tu czynników społecznych. Według mnie „dobry gospodarz powinien dbać o wszystkie owieczki w swoim stadzie, nie ważne czy są one białe czy czarne. Czy bogaty jakiś Pan stojący w pierwszej ławce w kościele jest lepszy od innego Pana który do kościoła nie wejdzie? Dlaczego bogaty ma wszędzie pierwszeństwo? A biednych się dyskryminuje. Myślę, że o bogatych owszem powinno się dbać, ale szanse biedniejszym też trzeba dać. Tylko że do biedniejszego trzeba jako pierwszy wyciągnąć rękę, bo bogaty sam weźmie. Tak jak na przykładzie przyszłego zalewu. Teraz są tam łąki niewiele warte, ale wiem że już kładzie na tym rękę parę osób „wielce wybitnych” którzy dorobili się kosztem tanich pracowników, w tym wyżej wspomniany kościół. Nie uczęszczam do tej instytucji, urodziłem się człowiekiem i wiem że trzeba być człowiekiem dla człowieka. Dlatego jeśli będziemy trwać w tej obludzie, to zalewy i wszystkie wydane pieniądze na „rozrywkę” będą wyrzucone w błoto bo ludzie zamkną się w domach żeby nikt ich nie przesladowal. Ogród piękny jest dopiero wtedy gdy różnorodne w nim kwiaty rozkwitaja, a nie wtedy gdy rosną w nim tylko tulipany.

  • Witam serdecznie,

   dziękuję za pozytywną ocenę programu.
   Przyznam szczerze, że nie do końca zrozumiałem Pana / Pani komentarz, zakładam jednak, że jego ogólnym przesłaniem jest pomaganie potrzebującym z czym całkowicie się zgadzam.
   Takich rzeczy nie zamieszcza się jednak w programie a robi się na co dzień. Urząd jest otwarty dla petentów 5 dni w tygodniu od 7:30 do 15:30, zapraszam, można przyjść, porozmawiać i powiedzieć o swoich potrzebach.
   Wracając jeszcze do zbiornika, uważam, że jest on przykładem takiej inwestycji, z której tak samo mogą korzystać biedni jak i bogaci.
   Pozdrawiam.

 • Bardzo rzeczowy program bez szaleństwa Brawo . Moja uwaga to bardziej postawiłbym na naprawę dróg , może zakup jakiegoś sprzętu do naprawy mniejszych ubytków Służby komunalne zamiast ciagle zamiatać ulice mogły by niewielkim kosztem przełożyć chodniki Jadąc przez nasze piękne miasteczko nie widać jego uroku bo trzeba uważać na dziury w jezdni Równy chodnik i jezdnia dają więcej niż piękne kwiaty Pozdrwaiam

Czesław Sokołowski

Czesław Sokołowski

Burmistrz miasta Brańsk w latach 2010-2018. Wykształcenie wyższe magisterskie , z zawodu nauczyciel, z zamiłowania wędkarz. Absolwent Szkoły Oficerów Rezerwy w stopniu porucznika rezerwy. 35 lat związany z oświatą, były wicedyrektor szkoły, zastępca inspektora oświaty i inspektor oświaty. Rodowity brańszczanin, od 35 lat zawodowo związany z Brańskiem i mieszkający w nim. Jak mało kto zna swoje miasto i jego potrzeby.

Najnowsze wpisy

Archiwa