Omówienie programu z kadencji 2014-2018

O

Szanowni Państwo,

dobry obyczaj oraz szacunek i uczciwość wobec wyborców, każą mi, rozliczyć się z realizacji swego programu wyborczego na kończącą się kadencję  2014-2018. Program na te lata zawierał 13 punktów do realizacji, z czego tylko niewielka część została niezrealizowana. Trzeba jednak dodać, że dodatkowo zrealizowano szereg innych poważnych zadań, nie ujętych w programie wyborczym. Program na kadencję 2014- 2018 obejmował :

1. Przebudowa ulic Kopernika, Sportowa i Jagiellończyka.

Ulica Kopernika została przebudowana, prace przy ul. Sportowej trwają i zakończą się do 15 października, na ulicy Jagiellończyka przeprowadzane były remonty bieżące, ale jest w moim programie na nową kadencję budowa tej ulicy w 2019 r. Dodatkowo zaś, w mijającej kadencji zrealizowano inwestycje, jak pisałem powyżej, nie ujęte w moim programie, są to : przebudowa ul. Poniatowskiego wraz z odbudową chodników i wjazdów na posesję, przebudowa ul. Błonie, ul. Krótkiej i wykonanie chodników przy ul. Polnej.

Brańsk - ul. Błonie Bransk - ul. Kopernika Bransk - ul. Krótka

2. Stopniowa modernizacja sieci wodociągowej dla uzyskania lepszych efektów w zakresie dostawy wody.

Zadanie w pełni zrealizowane głównie przez wykonanie nowej studni głębinowej, zakup i montaż obudowy naziemnej i podłączenie tejże studni do rurociągu ssawnego. Efekt? Koniec kłopotów ze słabym ciśnieniem wody na piętrach. Dodatkowo dokonano montażu zestawu hydroforowego w hydroforni za ponad 65 tys. zł.

Brańsk - studnia głębinowa

3. Modernizacja oczyszczalni ścieków.

Zadanie zrealizowane w 100%, trzeba dodać, że była to najdroższa inwestycja w kadencji. Jej koszt to ok 3,1 mln zł, z czego prawie 1,4 mln zł to środki unijne.

Modernizacja oczyszczalni ściekówModernizacja oczyszczalni ścieków

4. Przywrócenie miastu ”Zamczyska” i stopniowe porządkowanie terenów nadrzecznych.

Z przyjemnością mogę stwierdzić, że najbliższe lata to szereg inwestycji związanych z Nurcem i jego otoczeniem. Realizacja tego punktu uzależniona była od wyniku starań o finanse na budowę zbiornika wodnego i związanego z tym uporządkowania rzeki Nurzec, które w końcu zakończyły się sukcesem. Wcześniejsze prace porządkujące tereny nadrzeczne, byłyby zniweczone przez ciężki sprzęt pracujący po obu stronach rzeki, przy planowanym uporządkowaniu Nurca na wysokości Brańska – 2618m bieżących – w ramach prac związanych z budową zbiornika. To wszystko trzeba powiązać z nową inwestycją o nazwie : ‚Ulepszenie estetyki  oraz nadanie walorów funkcjonalnych przestrzeni łączącej dawny Rynek z rzeką Nurzec”‚. W ramach tej inwestycji wykonane zostanie zejście do rzeki obok posterunku policji, stworzenie tam placu do rekreacji z oświetleniem oraz ławkami, tuż nad samą rzeką.   To już się dzieje, na to zadanie o wartości 348 tys. zł dostaliśmy dofinansowanie w wysokości ponad 293 tys. zł. Dodatkowo, w planach jest odnowienie i przedłużenie alejek nad rzeką od “mostów” aż do planowanego zbiornika wodnego. Po tych pracach przyjdzie czas na ”Zamczysko”. Myślę, że to jest rozsądne podejście do sprawy.

5. Wyposażenie Klubu Rolnika pod kątem przyszłej pracy z młodzieżą.

Klubu nie wyposażyliśmy, ale zamierzamy jeszcze w tym roku zakupić krzesła i stoliki, poza tym na przełomie września i października b.r. będzie zamontowany. na placu przy klubie nowy zestaw do zabawy dla dzieci; dosyć drogi, ale ciekawy. Zestaw jest już opłacony, czekamy na dostarczenie i zamontowanie.

Plac zabaw przy Klubie Rolnika

6. Kontynuacja poszukiwania źródeł finansowania budowy zbiornika wodnego.

Zakończyła się pełnym sukcesem – uzyskano środki unijne o takiej wysokości, o jaką się staraliśmy – ponad 14 mln zł.. Więcej informacji na ten temat znajdziecie Państwo w odrębnych artykułach.

7. Miejski plac zabaw dla dzieci.

Mieliśmy swój poważny wkład w utworzenie placu zabaw przy szkole, poza tym udostępniliśmy wstęp dzieciom i matkom z dziećmi na plac przedszkolny (kiedyś wejście po godzinach pracy przedszkola na plac było niemożliwe).

Plac zabaw przy przedszkolu Plac zabaw przy szkole

8. Międzygminna ścieżka rowerowa jako realizacja założeń LGD (Lokalna Grupa Działania) ” Kraina Bobra” .

Niestety, z przyczyn leżących nie po naszej stronie, tego zadania nie udało się zrealizować. Warto jednak  wspomnieć, że jeszcze w tym roku zostanie wyznakowany Szlak Rowerowy Doliny Nurca. Będzie to pierwsza trasa turystyczna przebiegająca przez Brańsk, która znajdzie odzwierciedlenie na mapach turystycznych.

9. Remonty dróg śródleśnych i śródpolnych.

To praca ciągła i wykonywana przez nas na bieżąco.

10. Modernizacja monitoringu miejskiego.

Dokonano wymiany kamer na nowocześniejsze, przykładem jest monitoring na placu w centrum miasta; widzę potrzebę rozszerzenia tego zadania.

11. Kontynuacja remontów budynków komunalnych.

Zadanie zrealizowano – pełna termomodernizacja 4 budynków komunalnych, dokonano też częściowych remontów, głównie dotyczących dachów, elewacji, względnie orynnowania na innych budynkach.

Budynki komunalne przy ul SienkiewiczaBudynek komunalny przy ul Rynek

12. Starania o środki na budowę skateparku.

Niestety tego zadania nie udało się zrealizować.

13. Uporządkowanie targowicy.

Bieżące mniejsze lub większe prace porządkowe prowadzone są na bieżąco. Odnośnie gruntownej modernizacji targowicy zdania mieszkańców Brańska są różne. To jest temat do gruntownego przemyślenia i dokładnej konsultacji ze społeczeństwem brańskim.

 

Dodatkowo zrealizowane inwestycje nie ujęte w planie wyborczym 2014-20180

 

Czasami nowe inwestycje wynikają nie tyle z planu, co z konieczności a także z nadarzających się okazji:

– Postępująca awaria trzonu kuchennego w kuchni przedszkolnej spowodowała jego wymianę na kotły elektryczne, połączoną z gruntownym remontem kuchni. Dodatkowo co roku dokupowaliśmy   nowe zestawy do zabaw dla dzieci na placu przedszkolnym.

– Brańska szkoła doczekała się wyłożenia kostką jej otoczenia, a dzieci doczekały się kapitalnego remontu łazienek szkolnych. Dokonano remontu wszystkich zewnętrznych schodów prowadzących do szkoły. Urząd miasta miał także poważny wkład w budowę oraz wyposażenie placu zabaw przy szkole. BS w Brańsku sfinansował siłownię na wolnym powietrzu, a Miasto Brańsk plac zabaw.

Wyremontowane zewnętrzne schody szkoły w BrańskuWyłożone kostką otoczenie szkoły w Brańsku

–  Dokonano montażu pieca na ekogroszek w budynku komunalnym przy ul. Kościuszki 45.

– Dokonano wymiany komina na budynku Urzędu Miasta.

– Jak dotąd nie wspomniałem o pozyskanych środkach na OSP w Brańsku. Muszę wspomnieć, że kiedy rozpoczynałem urzędowanie jako burmistrz, zastałem brańską straż pożarną w opłakanym stanie – myślę o wozach strażackich, wyposażeniu i stanie budynku remizy. Finanse na zakup nowego wozu strażackiego (600 tys. zł z czego pozyskano 400 tys. zł. ze środków zewnętrznych) udało mi się pozyskać już w pierwszej kadencji. Lata 2014-2018 to pozyskiwanie środków finansowych na sprzęt i remont pomieszczeń remizy. Za pozyskaną kwotę z Komendy Głównej Państw. Str. Poż. w wysokości 27 tys zł i dotacji Urzędu Miasta Brańsk – ok. 9 tys zł wyremontowano w remizie pomieszczenie magazynowe na sprzęt, pomieszczenie warsztatowe, kuchenne, salę szkoleniową i łazienkę. Niemożliwym jest wymienienie zakupionego sprzętu strażackiego ale należałoby zwrócić uwagę na planowany zakup defibrylatora, sprzętu który ratuje ludzkie życie. W latach 2014-2018 pozyskano z zewnątrz na OSP w Brańsku około 170 tys. zł.

– Kolejnym zadaniem nie ujętym w programie wyborczym, a zrealizowanym w 2017 roku była budowa ul. Bielskiej na odcinku od cmentarza w kierunku wsi Załuskie, wspólnie ze Starostą bielskim.

Wyremontowana ul. Bielska na odcinku od cmentarza w kierunku wsi Załuskie

– Mieliśmy swój udział w budowie drogi Brańsk – Poletyły (w granicach administracyjnych miasta)

– Wykonano remont dachu na Dworcu PKS.

Remont dachu na Dworcu PKS

– Poza planem wyborczym dokonano także zakupu wysokiej klasy sprzętu nagłaśniającego na potrzeby Miejskiego Ośrodka Kultury.  Dokonano naprawy oraz zakupu nowych instrumentów muzycznych dla orkiestry dętej. Wykonany został także kapitalny remont głównej sali MOK.

Szanowni Państwo

Uważam, że moja analiza realizacji planu wyborczego na lata 2014-2018 jest rzeczowa i oparta na faktach. Wykazała trafność wyboru zadań do realizacji i bardzo wysoką skuteczność tejże realizacji . To w pewnym sensie jest gwarancją tego, iż mój program na nową kadencję jest rzeczowy i trafny jeśli chodzi o wybór zadań, a jednocześnie, że jest wykonalny, bo oparty na moim ośmioletnim doświadczeniu. O swoim programie na przyszłą kadencję jeszcze napiszę.

 

komentarzy

 • Panie Burmistrza. Odnoszę się do Ochotniczej Straży Pożarnej w Brańsku. Skąd ta suma 170 tys. złotych? Każdemu obywatelowi jest wiadome że remont zewnętrzny jak i wewnętrzny został sfinansowany w dużej części przez hojność św. pamięci Pana Andrzeja Grzybowskiego. Sprzęt ratowniczo-gasniczy pozostawia wiele do życzenia. Owszem straż jest w posiadaniu nowoczesnego wozu bojowego, ale i w posiadaniu dwóch pojazdów kilkunastoletnich, często wybrakowanych i awaryjnych. Ważnym tematem dotyczącym strażaków jest fakt zakazu dofinansowania z innych źródeł. Dlaczego zostało zabronione pozyskanie, które jest możliwe w dalszym ciągu, dofinansowanie na zakup łodzi ratowniczej wraz z całkowitym wyposażeniem? Bo etap przedwyborcza? Bo brak wiedzy o takim dofinansowaniu? Nie wiem… Nie znam przyczyn takiej decyzji… Ale faktem jest że skoro tematem przewodnim Pana kampanii jest dopiecie na ostatni guzik ,, zbiornika retencyjnego” to dlaczego podcina Pan skrzydła dla strażaków, dla których ten sprzęt, łódka w tej sytuacji byłaby odpowiednim sprzętem do ratowania życia ludzkiego. Pytam dlaczego Panie Burmistrzu?

  • Witam Panie Macieju,
   – 2016 r. – dotacja z Krajowego Systemu Ratownictwa Gaśniczego (KSRG) – Komendant Główny Państw. Str. Pożarnej: Zadanie Publiczne pod tytułem „Zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej włączonej do KSRG – kwota dotacji – 80 785zł” + wkład własny 100 15zł = 90 800zł,
   – KSRG – Kom. Gł. PSP. – dotacja 8 509 zł ,
   – Urząd Marszałkowski – 2 500 zł,
   – Minist. Spraw Wewnętrznych – 8 000zł,
   – Urząd Marszałkowski – 2 000 zł,
   – KSRG – Kom. Gł. PSP – 4 000 zł,
   – Urząd Marszałkowski 11 000 zł,
   – Ministerstwo Sprawiedliwości – 13 000zł,
   – KSRG – Kom. Gł. PSP – 3 750 zł,
   – KSRG – Kom. Gł. PSP – 27 000 zł,
   Po zsumowaniu dotacji otrzymamy kwotę 170 559zł, stąd ta suma. To odpowiedź na Pana pierwsze pytanie.
   Nie zgadzam się z Pana stwierdzeniem, że sprzęt ratowniczo – gaśniczy obecnie pozostawia wiele do życzenia. Sądzę, że niejedna jednostka OSP chętnie by się z nami zamieniła. Zgadzam się co do wieku samochodu ratowniczego, rzeczywiście kilkanaście lat, ale drugi wóz bojowy ma powyżej 35 lat.Czy to moja wina czy ktoś inny wcześniej zaniedbał starania o nowe wozy bojowe …
   To śmieszne, nie ma żadnego zakazu szukania innych źródeł 🙂 Jak można kupować łódź, jak Pan mówi ratowniczą, skoro jeszcze nie ma po czym nią pływać, strażacy nie mają przeszkolenia w ratownictwie wodnym, nie ma jeszcze gdzie jej trzymać. Jeśli stwierdzimy potrzebę kupna, po prostu ją kupimy.
   Nie wiem, jak mam rozumieć Pana stwierdzenie o moim braku wiedzy o dofinansowaniu? Zaproponowałem przez szefa naszej straży, który poinformował mnie o tej sprawie, że chętnie osobiście porozmawiam z rzekomym darczyńcą.
   Jeśli chodzi o św. p. Andrzeja Grzybowskiego na pewno nie zapomnę, ile zrobił dla OSP , przedszkola, szkoły.
   Brańsk nie zapomni, ile MU zawdzięcza. Ja także pamiętam. Pozdrawiam.

   • Z posiadanej przeze mnie wiedzy to wniosek o dofinansowanie miał podpisać Prezes OSP Brańsk. Przypominam że sam Prezes tego chciał i był na to gotowy, strażacy również pomysłem byli zadowoleni. Czas realizacji takiego dofinansowania i zakupu to około 3 miesiące. W tym czasie strażacy zostaliby przez PSP przeszkoleni w tym zakresie. Czy jest łódź potrzebna? Oczywiście, okazało się to przy poszukiwaniach św. p. Andrzeja Krynskiego, strażacy musieli sprowadzac inne siły z Łomży czy też Siemiatycz, gdzie została wykorzystana nie raz łódź ratownicza. Dlaczego został wydany zakaz podpisywania przez Prezesa OSP wniosku o dofinansowanie?

    • Panie Macieju, nie mam wpływu na posiadaną przez Pana „wiedzę”. Wydaje mi się, że moja odpowiedź była wyczerpująca.
     „Dlaczego został wydany zakaz podpisywania przez Prezesa OSP wniosku o dofinansowanie?” – to już jest niepoważne. Pozdrawiam

   • Panie Burmistrzu proszę nie zapominać że OSP nie wyrusza tylko na rzekę w Brańsku, ale także na zbiorniki wodne na terenie gminy Brańsk, a tam z pewnością posiadanie łodzi ratowniczej ulawilaby zadania strażaków i szybkość ich reakcji.

Czesław Sokołowski

Czesław Sokołowski

Burmistrz miasta Brańsk w latach 2010-2018. Wykształcenie wyższe magisterskie , z zawodu nauczyciel, z zamiłowania wędkarz. Absolwent Szkoły Oficerów Rezerwy w stopniu porucznika rezerwy. 35 lat związany z oświatą, były wicedyrektor szkoły, zastępca inspektora oświaty i inspektor oświaty. Rodowity brańszczanin, od 35 lat zawodowo związany z Brańskiem i mieszkający w nim. Jak mało kto zna swoje miasto i jego potrzeby.

Najnowsze wpisy

Archiwa