Ważniejsze inwestycje z lat 2011-2014

W

Pozwólcie Państwo, że wymienię najważniejsze inwestycje z ostatnich czterech lat, których inwestorem było miasto Brańsk:

1. Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta Brańsk
2. Dokończenie przebudowy ul. Ogrodowej
3. Remont chodnika i nawierzchni ul. Kościuszki
4. Budowa ul. Polnej
5. Zagospodarowanie terenu przy Klubie Rolnika na Bindudze, odwodnienie Klubu
6. Przebudowa i rewaloryzacja Parku Miejskiego w centrum miasta zgodnie z zaleceniami wojewódzkiego konserwatora zabytków
7. Modernizacja budynku PKS w Brańsku i wykonanie nawierzchni kostki przed dworcem
8. Oznakowanie ulic – ustawienie tablic z nazwami ulic na obszarze Brańska.
9. Termomodernizacja budynku OSP; wykonanie więźby dachowej, pokrycie dachu, elewacja i remont instalacji elektrycznej (z pomocą sponsorów)
10. Przebudowa ul. Kopernika na długości 160m (od ul. Mickiewicza)
11. Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ul. Błonie, Kopernika, Sportowa
12. Termomodernizacja i wymiana dachu na budynkach przy ul. Sienkiewicza 8 i 10 oraz Kościuszki 11
13. Przebudowa ul. Ks. Józefa Poniatowskiego
14. Budowa drogi wewnętrznej przy Zespole Szkół – modernizacja dziedzińca szkoły, wymiana dachu, łazienki uczniowskie
15. Wyłożenie kostką placu za budynkiem Urzędu Miasta
16. Przebudowa ul. Błonie na odcinku od ul. Mickiewicza do Armii Krajowej
17. Nakładka asfaltowa i chodnik na ul. Krótkiej
18. Naprawa dróg polnych – Zaniowski Gościniec, Karolowa Ściana
19. Odnowienie miejsc pamięci narodowej (mogiły żołnierskie na cmentarzu) za środki pozyskane z Urzędu Wojewódzkiego
20. Zakup nowych pieców c.o. i pomp do kotłowni przy ul. Rynek 19
21. Naprawa dachów w budynkach komunalnych ( bloki ) przy ul. Sienkiewicza i Rynek
22. Częściowy remont hydroforni (wymiana okien, zakup zestawu hydroforowego i wymiana złóż filtrujących)
23. Remont wnętrza Miejskiego Ośrodka Kultury
24. Rozpoczęto zmianę Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Brańsk
25. Zakup nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Brańsku
26. Odnowienie zaniedbanego taboru maszynowego:
– zakup koparko-ładowarki Caterpillar
– zakup nowego samochodu Opel Vivaro na potrzeby dowożenia niepełnosprawnych dzieci do szkoły w Bielsku Podl. (stary wyeksploatowany samochód sprzedano)
– zakup sześciotonowej przyczepy na potrzeby gospodarki komunalnej (stara przyczepa nie nadawała się już do naprawy)
– zakup pługa do odśnieżania
– zakup samochodu Volkswagen Transporter dla gospodarki komunalnej (stary samochód był już całkowicie wyeksploatowany)
– zakup samochodu Fiat na potrzeby referatu wodociągów i kanalizacji (stary samochód nie nadawał się do naprawy)

Na podkreślenie zasługuje fakt, że przy tylu inwestycjach udało się znacząco oddłużyć budżet miasta, co da większe możliwości na przyszłość w pozyskiwaniu środków unijnych. Możliwy będzie wymagany obowiązkowo wkład własny. Dobra kondycja budżetu miasta, to zasługa właściwego gospodarowania pieniędzmi publicznymi, w tym podatników – mieszkańców miasta.

Szanowni Państwo! To są tylko te najważniejsze inwestycje ale to są FAKTY!

Dodaj komentarz

Czesław Sokołowski

Czesław Sokołowski

Burmistrz miasta Brańsk w latach 2010-2018. Wykształcenie wyższe magisterskie , z zawodu nauczyciel, z zamiłowania wędkarz. Absolwent Szkoły Oficerów Rezerwy w stopniu porucznika rezerwy. 35 lat związany z oświatą, były wicedyrektor szkoły, zastępca inspektora oświaty i inspektor oświaty. Rodowity brańszczanin, od 35 lat zawodowo związany z Brańskiem i mieszkający w nim. Jak mało kto zna swoje miasto i jego potrzeby.

Najnowsze wpisy

Archiwa